Nina Ann at Krakowskie Kilmaty Bluesowe

Nina for Krakowskie Klimaty Bluesowe

picture of Nina Ann by Aleksander Fedorowicz for the ‘Krakowskie Klimaty Bluesowe’ album